Dünya üzerinde internet erişimi olan insan sayısının yaklaşık 4 milyar olduğu biliniyor. Bu kişilerin 2,65 milyarı da sosyal medya kullanıyor. İnternetin ve sonrasında mobil cihazların yaygınlaşması ile birlikte sosyal medya kullanımında yaşanan artış bu alanda yapılan dijital pazarlama çalışmalarını oldukça önemli bir noktaya taşımış oldu. Sosyal medya uzmanlığı da dijital pazarlama çalışmaları açısından kritik öneme sahip mesleklerden birisi haline geldi. Sosyal medya aracılığı ile marka iletişimini ve etkileşimini sağlayan; sosyal medya pazarlaması çalışmalarını yürüten kişiler sosyal medya uzmanı unvanını almaktadır.

 

Sosyal Medya Pazarlaması Nedir? 

 

Bir markanın sosyal medya platformları üzerinden hedef kitlesine erişmesi için yapılanların bütünüdür 18 – 29 yaş aralığındaki insanların %90’ının sosyal medya kullandığı göz önünde bulundurulduğu zaman bu pazarlamanın değeri daha net anlaşılmaktadır. Her sosyal medya platformunun hitap ettiği yaş aralığının farklı olması da markaları birden fazla platforma yönelmeye zorluyor. Yaş aralığına ek olarak cinsiyet, sosyo-ekonomik durumda kişilerin sosyal medya platformu tercihinde etkili oluyor. Bu noktada sosyal medya pazarlama dinamiklerini en iyi şekilde kullanabilmek için bir sosyal medya uzmanı ile çalışmaya ihtiyaç duyarsınız

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal Medya Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar?

 

  Sosyal medya platformlarını yakından tanımak, güncellemelerini takip etmek, reklam modellerini bilmek ve tüm platformların kullanıcı infografiğine dair bilgi sahibi olmak sosyal medya uzmanının bilmesi gerekenlerden sadece bazılarıdır. Sosyal medya sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahip olduğundan ve sürekli yeni platformlar ile güncellendiğinden aktif olarak değişime ayak uydurabilecek düzeyde konuya hakim ve araştırma yapan kişiler bu alanda her zaman çok daha başarılı olmaktadır. 

 

1. Sosyal Medya Stratejisi Oluşturmak 

 

Sosyal medya uzmanı için yapılması gereken ilk iş söz konusu marka ile ilgili bir sosyal medya pazarlama stratejisi oluşturmaktır. Bu stratejinin değiştirilebilir ve geliştirilebilir olması önemlidir. 

 

  • Sosyal medya yönetimindeki temel unsurların belirlenmesi,
  • Mevcut ve potansiyel rakiplerin analizinin yapılması 
  • Sosyal medyada pazar hedeflerinin oluşturulması 
  • Sosyal medya pazarlama stratejisine destek verecek içeriklerin planlanması 
  • Hangi platformda hangi stratejinin uygulanacağına karar verilmesi 

 

Tüm bunlar bir sosyal medya stratejisinin temelini oluşturur. Bu planlamaların en başında doğru bir şekilde yapılması ve ilerlemeye göre güncellenmesi gerekebilir. 

 

2. Sosyal Medya Reklamları 

 

Sosyal medyada yer almak başlı başına bir iş yüküdür. Bu platformlarda reklam vermek ise yapılan işin verimliliğini olumlu şekilde arttıracaktır. Bir işletmenin sosyal medya reklam bütçesine sahip olmasının yanı sıra bu bütçenin hangi platformlarda ve ne şekilde kullanılacağına dair bilgisinin olması da çok önemlidir. Her platformda farklı dinamiklerin olması reklamlar için tek bir planlama yapılmasını imkansız kılar. Buna ek olarak sosyal medyanın yoğun kullanımı sebebiyle sadece içerik çıkışı yaparak fark yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle markanın pazarlama stratejisine uygun araçları kullanarak bir içerik planı hazırlamak ve bu plana uygun reklamlar yaratmak için bir sosyal medya uzmanına ihtiyaç vardır. 

 

3. Sosyal Medya Platformlarının ve Araçlarının Yönetimi 

 

Sosyal medya platformları sürekli kullanıcıların ihtiyaçlarına, beklentilerine ya da platformların kullanıcıları nasıl yönlendirmek istediğine göre yenilenir. Bu da sosyal medya yönetiminde kullanılan araçların sürekli olarak değişmesine sebep olur. Bu nedenle sosyal medya uzmanlarının sürekli olarak güncellemeleri takip etmeleri ve ortaya çıkan yeniliklere kolayca uyum sağlayarak sosyal medya stratejisin de değişiklik yapmaları gerekir. 

 

4. İçeriklerin Hazırlanması ve Dağıtılması 

 

Tek başına içerik üreterek sosyal medyada var olmak nasıl mümkün değilse sadece reklamlar için sosyal medyayı araç olarak kullanmak da mümkün değildir. Sosyal medya stratejisinde içerikler büyük öneme sahiptir. Özellikle içerik yoğunluğunun çok fazla ve akışının ise çok hızlı olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman sosyal medyada etkileşimi arttıracak doğru içeriklerin sunulması gerekir. 

 

Topluluk Yönetimi 

 

5. Topluluk Yönetimi 

 

Sosyal medyada iyi ve kötü kavramı net bir şekilde belirlenemiyor. Çok fazla insanın, bakış açısının, etnik ve dini kökenin bir araya geldiği bir ortamda iyi ve kötü çizgisini net bir şekilde belirlemek mümkün değildir. Çevrimiçi itibarı en iyi şekilde yaratmak ve her insanın ilgisini çekmek zorlu bir süreç olsa da imkansız değildir. Başarılı bir topluluk yönetimi ile sadece markanın olması gereken yeri doğru belirleyip, konumlandırarak itibar yönetimi yapabilirsiniz. Sosyal medyada bir marka hakkında nasıl konuşulduğu ve ne tür yorumlar yapıldığı marka itibarı açısından önemlidir. Bir sosyal medya uzmanı da bu konular hakkında anlık bilgi sahibi olur. 

 

  • Markanın sosyal ağlarda savunulması 
  • Sosyal medya topluluklarında yer alan kişilerle ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurulması 
  • Hızlı yanıtlama süresi ve yanıtlama sürecinde markanın kurumsal diline uygun içeriklerin kullanılması 
  • Topluluk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve analiz edilerek gerekli durumlarda yeniden yapılandırılması, 
  • Potansiyel ve mevcut müşteri kitlesinin bilgilerinin toplanması, infografikler oluşturulması ve pazar araştırmasına katkı sağlanması sosyal medya uzmanlarının topluluk yöneticiliği kapsamında yaptıkları arasında yer alır. 

 

6. Sosyal Medya Raporları

 

Sosyal medya pazarlama için kullanılabilir ancak herkes bunu etkili bir şekilde yapamaz. Bir markanın sosyal medya pazarlamasının etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının ölçülebilmesi için raporlanması gerekir. Sosyal medya uzmanının bu noktada oldukça kilit bir rolü vardır. Sosyal medyaya yapılan yatırım getirisinin ölçülmesi ve performans değerlendirmesinin yapılabilmesi için raporlama ve sonrasında raporlardan elde edilen sonuçları analiz ederek sosyal medya stratejisini yeniden yapılandırma değerli bir süreçtir. 

 

Merhaba,
Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?